Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Zowor

Số điện thoại : +86-13393731249

Free call

Ngân hàng thương mại Ethiopia

August 11, 2020

trường hợp công ty mới nhất về Ngân hàng thương mại Ethiopia

Nó được xây dựng bởi Bộ phận kỹ thuật số tám xây dựng Trung Quốc và chúng tôi đã thắng thầu và ký hợp đồng. Người ta nói rằng ngân hàng này là ngân hàng cao nhất ở Đông Phi.

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn

info@firesafetydoor.com
+86-13393731249