Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Zowor

Số điện thoại : +86-13393731249

Free call

NHÀ XÂY DỰNG LOIS SAUDI ARABIA

November 11, 2020

trường hợp công ty mới nhất về NHÀ XÂY DỰNG LOIS SAUDI ARABIA

Đây là một dự án thắt chặt lớn, cần 3300 bộ cửa thép chống cháy 1,5 giờ với chứng chỉ UL.Đặc biệt đối với khách hàng này, chúng tôi đã gửi cửa chống cháy bằng thép của mình đến phòng thí nghiệm UL và cuối cùng đã vượt qua bài kiểm tra chống cháy 90 phút.Bây giờ, chúng tôi đã có chứng nhận và có thể được kiểm tra trên trang web chính thức của UL.

Số chứng chỉ là R40144 và R40145.

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn

info@firesafetydoor.com
+86-13393731249