Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Zowor

Số điện thoại : +86-13393731249

Free call

Khách sạn Thái Lan

September 25, 2019

trường hợp công ty mới nhất về Khách sạn Thái Lan

Khách hàng từ Thái Lan đã nhập 450 bộ cửa chống cháy bằng gỗ từ chúng tôi để sử dụng cho khách sạn Thái Lan vào tháng 9 năm 2019, có thể đạt tiêu chuẩn Thái Lan về khả năng chống cháy trong 1 giờ.

 

Nó chỉ kéo dài trong 25 ngày để chúng tôi hoàn thành sản xuất.

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn

info@firesafetydoor.com
+86-13393731249