Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Zowor

Số điện thoại : +86-13393731249

Free call
QC Hồ sơ

Zhongwo đã được trao chứng nhận trình độ ISO 9001.

 

Zhongwo thực hiện hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, từ mua nguyên liệu thô qua quy trình sản xuất đến kiểm tra & kiểm tra trước khi giao hàng.

 

Tất cả các nhà cung cấp nguyên liệu của chúng tôi phải có chứng nhận công nghiệp có liên quan.Ngoài ra, chúng tôi sẽ chấm điểm hàng năm cho các nhà cung cấp của chúng tôi, bất kỳ ai không đạt được tiêu chuẩn của chúng tôi sẽ bị cấm nhập tài nguyên nhà cung cấp của chúng tôi trong 3-5 năm tới.

 

Chúng tôi thiết lập QC chuyên ngành.để đảm bảo mọi bước trong sản xuất đều có thể đạt chất lượng hàng đầu.Đồng nghiệp của chúng tôi của QC Dep.sẽ kiểm tra mọi quy trình trong quá trình thực hiện từng đơn hàng.Một khi bất kỳ sai lầm được kiểm tra, quá trình liên quan phải được lặp lại và điều chỉnh.Và các nhân viên có trách nhiệm sẽ bị trừng phạt theo mức độ nghiêm trọng của sai lầm.

 

Henan Zhongwo Fire Science and Technology Co., Ltd kiểm soát chất lượng 0

Kiểm soát chất lượng trong hội

 

Bên cạnh đó, chúng tôi đảm bảo chất lượng tuyệt vời của cửa chống cháy thông qua việc giới thiệu các loại thiết bị thử nghiệm và sản xuất tiên tiến khác nhau như máy thí nghiệm phổ kháng nén và uốn LDS-10, thiết bị kiểm tra GDYQ-201MA về phát thải formaldehyd, hiệu chuẩn 1,5 * 2,5 (m) nền tảng, máy đo hình ống LTZ-200 và thiết bị thử nghiệm FHM-II (W2.1X H2.7m) về độ tin cậy của cửa chống cháy.

 

 • Henan Zhongwo Fire Science and Technology Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: BS cerification
  Số: 200821001SHF-002-R1
  ngày phát hành: 2020-09-17
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: BS cerification
  cấp bởi: intertek
 • Henan Zhongwo Fire Science and Technology Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: UL Certification
  Số: R40144
  ngày phát hành: 2020-09-29
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: UL Certification
  cấp bởi: ULmrak
 • Henan Zhongwo Fire Science and Technology Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: BS cerification
  Số: 200821001SHF-002
  ngày phát hành: 2020-09-01
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: BS cerification
  cấp bởi: inertek
 • Henan Zhongwo Fire Science and Technology Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: scope Certification
  Số: 200330021SHF-001-R1
  ngày phát hành: 2020-05-21
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: scope Certification
  cấp bởi: intertek
 • Henan Zhongwo Fire Science and Technology Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: scope Certification
  Số: 200821001SHF-002
  ngày phát hành: 2020-09-01
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: scope Certification
  cấp bởi: intertek
 • Henan Zhongwo Fire Science and Technology Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION
  Số: 2015081806001547
  ngày phát hành: 2018-04-03
  Ngày hết hạn: 2020-05-11
  Phạm vi/phạm vi: MFM-1023-bd5A1.00()-1
  cấp bởi: CHINA CERTIFICATION CENTER FOR FIRE PRODUCTS MINISTRY OF PUBLIC SECURITY
 • Henan Zhongwo Fire Science and Technology Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION
  Số: 2015081806001548
  ngày phát hành: 2018-04-03
  Ngày hết hạn: 2020-05-11
  Phạm vi/phạm vi: MFM-1023-d5A0.50(Grade C)-1
  cấp bởi: CHINA CERTIFICATION CENTER FOR FIRE PRODUCTS MINISTRY OF PUBLIC SECURITY
 • Henan Zhongwo Fire Science and Technology Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION
  Số: 2015081806005087
  ngày phát hành: 2018-04-03
  Ngày hết hạn: 2020-06-14
  Phạm vi/phạm vi: QTFM-1023-bdk5 A1.00(Grade B)-1
  cấp bởi: CHINA CERTIFICATION CENTER FOR FIRE PRODUCTS MINISTRY OF PUBLIC SECURITY
 • Henan Zhongwo Fire Science and Technology Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION
  Số: 2015081806008266
  ngày phát hành: 2018-04-03
  Ngày hết hạn: 2020-07-22
  Phạm vi/phạm vi: GFM-1821-dk5 A1.00(Grade B)-2-With Peephole-With Modelling
  cấp bởi: CHINA CERTIFICATION CENTER FOR FIRE PRODUCTS MINISTRY OF PUBLIC SECURITY
 • Henan Zhongwo Fire Science and Technology Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: Utility Model Patent Certificate
  Số: 6093905
  ngày phát hành: 2017-04-19
  Ngày hết hạn: 2027-04-19
  Phạm vi/phạm vi: A Kind of Automatic Picking Device
  cấp bởi: NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC
 • Henan Zhongwo Fire Science and Technology Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: Utility Model Patent Certificate
  Số: 6112728
  ngày phát hành: 2017-04-26
  Ngày hết hạn: 2027-04-26
  Phạm vi/phạm vi: A Kind of Pressing Machine
  cấp bởi: NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC
 • Henan Zhongwo Fire Science and Technology Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: Utility Model Patent Certificate
  Số: 6094093
  ngày phát hành: 2017-04-19
  Ngày hết hạn: 2027-04-19
  Phạm vi/phạm vi: A Kind of Coating Equipment For Fire Door Frame
  cấp bởi: NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC
 • Henan Zhongwo Fire Science and Technology Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: Utility Model Patent Certificate
  Số: 6094006
  ngày phát hành: 2017-04-19
  Ngày hết hạn: 2027-04-19
  Phạm vi/phạm vi: A Kind of Double Swing Fire Door With Gap Sealing Structure
  cấp bởi: NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC
 • Henan Zhongwo Fire Science and Technology Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: Utility Model Patent Certificate
  Số: 6094088
  ngày phát hành: 2017-04-19
  Ngày hết hạn: 2027-04-19
  Phạm vi/phạm vi: A Kind of Automatic Feeding Equipment
  cấp bởi: NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC
 • Henan Zhongwo Fire Science and Technology Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: Utility Model Patent Certificate
  Số: 6093535
  ngày phát hành: 2017-04-19
  Ngày hết hạn: 2027-04-19
  Phạm vi/phạm vi: A Kind of Multifunctional Punching Device
  cấp bởi: NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC
 • Henan Zhongwo Fire Science and Technology Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: Utility Model Patent Certificate
  Số: 6093531
  ngày phát hành: 2017-04-19
  Ngày hết hạn: 2027-04-19
  Phạm vi/phạm vi: A Kind of Slotting Machine For Door Leaf
  cấp bởi: NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC
 • Henan Zhongwo Fire Science and Technology Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: Utility Model Patent Certificate
  Số: 6112736
  ngày phát hành: 2017-04-26
  Ngày hết hạn: 2027-04-26
  Phạm vi/phạm vi: One Kind of Safety Board with Double Drill
  cấp bởi: NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC
 • Henan Zhongwo Fire Science and Technology Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: Utility Model Patent Certificate
  Số: 6093603
  ngày phát hành: 2017-04-19
  Ngày hết hạn: 2027-04-19
  Phạm vi/phạm vi: One Kind of Automatic Flipping Device
  cấp bởi: NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC
 • Henan Zhongwo Fire Science and Technology Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: Utility Model Patent Certificate
  Số: 6093675
  ngày phát hành: 2017-04-19
  Ngày hết hạn: 2027-04-19
  Phạm vi/phạm vi: A Kind of Fire Door Core Board
  cấp bởi: NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC
 • Henan Zhongwo Fire Science and Technology Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: Utility Model Patent Certificate
  Số: 6093734
  ngày phát hành: 2017-04-19
  Ngày hết hạn: 2027-04-19
  Phạm vi/phạm vi: A Kind of Production System of Perlite Board
  cấp bởi: NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC
 • Henan Zhongwo Fire Science and Technology Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: Outbound bamboo and wood products production license
  Số: 4600ZMC088
  ngày phát hành: 2019-07-26
  Ngày hết hạn: 2023-07-25
  Phạm vi/phạm vi: Exit
  cấp bởi: Zhengzhou Customs
 • Henan Zhongwo Fire Science and Technology Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: FSC
  Số: BV-COC-149310
  ngày phát hành: 2019-06-28
  Ngày hết hạn: 2024-06-23
  Phạm vi/phạm vi: Manufacture and sales of doors and door frames certified FSC 100% and FSC Mix
  cấp bởi: Bereau Veritas Certification Holding SAS
 • Henan Zhongwo Fire Science and Technology Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION
  Số: 2015081806005089
  ngày phát hành: 2018-04-03
  Ngày hết hạn: 2020-06-14
  Phạm vi/phạm vi: GMFM-1023-bd5 A1.00(Grade B)-1
  cấp bởi: CHINA CERTIFICATION CENTER FOR FIRE PRODUCTS MINISTRY OF PUBLIC SECURITY
 • Henan Zhongwo Fire Science and Technology Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: ISO14001
  Số: GB/T24001-2016/ISO14001:2015
  ngày phát hành: 2019-11-21
  Ngày hết hạn: 2022-11-20
  Phạm vi/phạm vi: 中国
  cấp bởi: 上海英目世认证服务有限公司
 • Henan Zhongwo Fire Science and Technology Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: ISO9001
  Số: GB/T19001-2016/ISO9001:2005
  ngày phát hành: 2019-11-22
  Ngày hết hạn: 2022-11-21
  Phạm vi/phạm vi: 中国
  cấp bởi: 上海英目世认证服务有限公司
 • Henan Zhongwo Fire Science and Technology Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: 管理体系证书
  Số: GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007
  ngày phát hành: 2019-11-22
  Ngày hết hạn: 2022-11-21
  Phạm vi/phạm vi: 中国
  cấp bởi: 上海英目世认证服务有限公司
Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn

info@firesafetydoor.com
+86-13393731249